Felhasználási feltételek

Felhasználási Feltételek

Kelt/módosítva: 2022. március 2.

A https://lencsibaba.hu honlap tulajdonosa és üzemeltetője Rea-Spektrum Bt. (székhely: 1214 Budapest, Kossuth Lajos utca 142. e-mail címe: lencsibaba@lencsibaba.hu) (a továbbiakban: „Szolgáltató”) törekszik a honlap üzemeltetésének és a kapcsolódó szolgáltatás hibamentes folyamatosságának fenntartására, de a honlap funkcionalitása, és az általa nyújtott szolgáltatás hibátlan működése tekintetében nem vállal felelősséget.


• A honlap tárhelyszolgáltatója a holnap tulajdonosa és üzemeltetője.


• A honlap tartalmi, strukturális és arculati változtatásához való jogát a Szolgáltató fenntartja magának, ezen változtatásokat nem köteles előzetesen bejelenteni vagy arról a honlap látogatóit (felhasználóit) előzetesen tájékoztatni. A Szolgáltató e körben jogosult a honlap üzemeltetését részlegesen vagy teljes egészében szüneteltetni, illetve megszüntetni, minden előzetes tájékoztatás vagy értesítés nélkül.


• Minden, a Szolgáltató honlapján használt védjegy (márkanév, logo, stb.) a Szolgáltató tulajdonában áll. A Szolgáltató partnereinek honlapon megjelenő védjegye az adott partner engedélyével szerepel a honlapon. A védjegyek felhasználására a felhasználó az arra jogosult fenti személyek előzetes írásos engedélye nélkül nem jogosult.


• A honlap tartalma szerzői jogi védelem alatt áll. Az Interneten keresztül a honlap oldalairól információk kizárólag személyes használatra tölthetők le, jeleníthetők meg, vagy nyomtathatók ki. A fentiektől eltérő módon a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a honlap tartalmának egészét vagy bármely részét bármilyen formában felhasználni (ideértve különösen, de nem kizárólag: a fentiektől eltérő esetekben, illetve módon többszörözni, átruházni, terjeszteni vagy tárolni).


• A Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a honlapon elhelyezett anyagok vírus- illetve egyéb kártékony programoktól mentesek legyenek. Ugyanakkor a Szolgáltató a honlap használatából vagy használhatatlanságából eredő, illetőleg a honlap használata során felhasználót ért vélt vagy valós károkért való felelősségét kizárja. A Szolgáltató emellett ugyancsak nem vállal felelősséget semmilyen pontatlan információból, az elvárt felhasználói élmény elmaradásából, technikai vagy egyéb zavarból, nem megfelelő beállításból fakadó vélt vagy valós károkért, kellemetlenségért. Felhasználó a honlapot kizárólag saját felelősségére használja.


• A Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal azért, ha a honlap a felhasználó rendszerében kompatibilitási, vagy más hibák miatt nem elérhető, vagy ha a felhasználó által használni kívánt alkalmazásokkal, böngészőkkel, szoftverekkel való megfelelő együttműködés nem vagy nem megfelelően biztosított. Az ebből eredő, felhasználót ért vélt, vagy valós károkért, késedelemért a Szolgáltató nem tehető felelőssé.


• A Szolgáltató honlapja tartalmazhat olyan kapcsolódási pontokat (ún. hiperlinkek vagy hiperhivatkozások), amelyek más internetes honlapokhoz nyújtanak automatikus kapcsolódási lehetőséget. A kapcsolódó honlapokhoz a Szolgáltató honlapja csupán hozzáférést közvetít, azonban nem vállal semmilyen természetű kötelezettséget, felelősséget ezen honlapokért vagy az azokon elhelyezett információkért, azok pontosságáért, hiba-, hiány vagy vírusmentességéért, abban az esetben sem, ha a Szolgáltató valamely alkalmazottja, megbízottja átnézte vagy jóváhagyta a honlapon az ilyen egyéb honlapokra mutató hyperlinkek elhelyezését.

• A felhasználók személyes adatainak kezelésével, adatvédelmi jogaival és jogorvoslati lehetőségeivel kapcsolatban a Szolgáltató Adatkezelési Tájékoztatója nyújt tájékoztatást. Erről bővebben itt olvashat: Adatkezelési tájékoztató


• Bármilyen jogsértés, vagy felhasználó által a jelen feltételek megszegése, vagy annak megalapozott gyanúja esetén a felhasználó a szolgáltatásból előzetes felszólítás nélkül időlegesen vagy véglegesen kizárható, továbbá vele szemben – az adott eset körülményeire tekintettel – polgári jogi, büntetőjogi vagy egyéb jogszabályok szerinti eljárás kezdeményezhető.


• Azon kérdések vonatkozásában, amelyeket a jelen „Felhasználási feltételek” nem szabályoznak, a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény, a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény, a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény, továbbá a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, és az egyéb irányadó hatályos magyar és európai uniós jogszabályok rendelkezései irányadóak. A jelen Felhasználási feltételek célja, hogy általános tájékoztatást nyújtson a honlap felhasználási feltételeiről, melyeket a felhasználó a honlap látogatásával, valamint használatával elfogad.


• A böngészés során a felhasználó IP-címét, böngészőjének típusát, illetve a hozzárendelt 'cookie' azonosítót naplózzuk. Ezen adatokat a honlap karbantartásához, statisztikai adatainak kimutatáshoz, a honlap fejlesztéséhez tároljuk és dolgozzuk fel. Ez a jelsorozat (cookie) IP címet nem rögzít, és semmilyen módon nem alkalmas a felhasználó azonosítására, adatainak megszerzésére. Az anonim azonosító gépek közötti kommunikációt és a felhasználók használati élményének javítását szolgálja oly módon, hogy az azonosítással a honlap további látogatása során testre szabott beállításokkal jelenítse meg a tartalmat. A felhasználónak jogában áll böngészőjét úgy beállítani, hogy tiltsa az egyedi azonosító jel elhelyezését. A honlapon elhelyezett sütikkel (cookie-k) kapcsolatban bővebb tájékoztatás itt található: Süti tájékoztató


• A Szolgáltató a jelen Felhasználási feltételek módosításának jogát fenntartja. Az esetleges módosításokról való tudomásszerzés, valamint újabb információk megtekintése érdekében, kérjük, rendszeresen tekintse át a Felhasználási Feltételeket.


• A Felhasználó a honlap látogatásával elfogadja, hogy a honlap használatából származó vagy azzal kapcsolatos vitákra és

 követelésekre Magyarország joga alkalmazandó. Az esetleges jogviták eldöntésére Magyarország bíróságai rendelkeznek kizárólagos joghatósággal.